جاذبه گردشگری شهر زیرزمینی تهیق

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

ایران، استان مرکزی، شهرستان خمین، بخش کمره، دهستان خرمدشت، روستای تهیق


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی