جاذبه گردشگری موزه دیانگ

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

50 Hagiwara Tea Garden Dr, Golden Gate Park, San Francisco, CA 94118-4502

mail

contact@famsf.org


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی