جاذبه گردشگری موزه تئاتر جراحی

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

St. Thomas's Church 9A St. Thomas Street, London SE1 9RY, England

mail

director@oldoperatingtheatre.com


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی