جاذبه گردشگری موزه نسخ خطی و مرکز اسناد آشتیان (خانه معتمدالایاله)

موزه نسخ خطی و مرکز اسناد آشتیان (خانه معتمدالایاله)

آثار ملی ایران

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

ایران، استان مرکزی، بافت قدیم شهر آشتیان، بلوار شهدا


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی