جاذبه گردشگری مرکز علمی پاسیفیک

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

200 2nd Ave N, Seattle, WA 98109-4895

mail

gs@pacsci.org


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی