جاذبه گردشگری سیوداد پردیدا

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Santa Marta, Magdalena, Colombia

mail

info@ciudadperdida.co


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۳ تا ۴ ساعت

directions مسیر یابی