جاذبه گردشگری موزه و تئاتر دالی

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Gala-Salvador Dali Square, 5, 17600, Figueres, Spain

mail

tmgrups@fundaciodali.org


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۳ تا ۴ ساعت

directions مسیر یابی