جاذبه گردشگری خانه کوردوپولوف

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Melnik, Bulgaria

mail

kordopul_house@abv.bg


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی