جاذبه گردشگری اس ام مگامال

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Bldg J Vargas cor, Epifanio de los Santos Ave, Village, Mandaluyong, 1555 Metro Manila, Philippines


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی