اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Mohmad said Al halawane | Mohmad said Al halawane, Alexandria 21599, Egypt


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی