جاذبه گردشگری رصدخانه ابوریحان بیرونی

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

ایران، استان فارس، شیراز، دانشگاه شیراز

mail

biruni@shirazu.ac.ir


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی
راهنمای سفر به