اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Atatürk Mahallesi, Veysel Karani Mausoleum, 103. Sokak, Ziyaret/Baykan/Siirt Province, Turkey


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی