جاذبه گردشگری استادیوم تلیا پارکن

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Per Henrik Lings Allé 2, 2100 København, Denmark


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی