اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

1 Finnerty St, Fremantle WA 6160, Australia

mail

ArtsCentre@fremantle.wa.gov.au


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی