جاذبه گردشگری خانه تاریخی عادل کاشان (اقامتگاه نه چم)

خانه تاریخی عادل کاشان (اقامتگاه نه چم)

آثار ملی ایران

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

استان اصفهان، کاشان، خیابان فاضل نراقی، فرهنگ ششم (کوچه نه چم)


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی