اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Plaza de Murillo, 2, 28014 Madrid, Spain

mail

inforjb@jb.csic.es


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی