اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Qinghuan West Road, Haidian District, Beijing 100007, China

mail

ymy@yuanmingyuanpark.com


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی