اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

عراق، نجف، غرب صحن امام علی و متصل به رواق


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: کمتر از یک ساعت

directions مسیر یابی