جاذبه گردشگری منطقه حفاظت شده تپه های میما

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Mima Mounds Natural Area Preserve, Waddell Creek Road Southwest, Olympia, WA, United States

mail

renee.mitchell@dnr.wa.gov


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی