اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Paseo del Prado, s/n, 28014 Madrid, Spain

mail

museo.nacional@prado.mcu.es


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۳ تا ۴ ساعت

directions مسیر یابی