جاذبه گردشگری پارک ایالتی فیش کریک

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

15979 Bow Bottom Trail SE, Calgary, AB T2P 0Y8, Canada


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۳ تا ۴ ساعت

directions مسیر یابی
راهنمای سفر به