جاذبه گردشگری بازار کمدن

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

32 Camden Lock Place, London NW1 8AF, England

mail

info@camdenmarket.com


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۳ تا ۴ ساعت