جاذبه گردشگری پارک تمپلهوفر (تمپلهوفر فلد)

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

ehemaliger Flufhafen Tempelhof, 10777 Berlin, Germany


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت