جاذبه گردشگری موزه والراف ریچاردز

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Obenmarspforten 40, 50667 Köln, Germany

mail

info@wallraf.museum


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت