جاذبه گردشگری بازار کشاورزان پراگ

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Rasinovo nabrezi 62 | Embankment of the Vltava River Between The Tram Stops 'Palackého náměstí' and 'Výtoň', Prague 120 00, Czech Republic


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت