جاذبه گردشگری موزه تمدن های اروپایی و مدیترانه ای

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

1 Esplanade du J4 7 Prom. Robert Laffont, 13002 Marseille France

mail

contact@mucem.org


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی