جاذبه گردشگری پارک ملی ملیت

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Road 120, Mljet Island 20226, Croatia

mail

tz.mljet@du.t-com.hr

language

www.mljet.hr


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۳ تا ۴ ساعت