جاذبه گردشگری موزه ماکت های ماشین زمان کوچک امریکا

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

4455 E Camp Lowell Dr, Tucson, AZ 85712, USA

mail

info@theminitimemachine.org


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت