جاذبه گردشگری سالن تئاتر گابریادزه

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Shavteli St., 26, Tbilisi 0105, Georgia

mail

ticketsgabriadze@gmail.com


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت