نخستین کوره ساخت سفال اوایل دوره اسلامی در ری کشف شد

فرناز رهبران رنجبر
شنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
نخستین کوره ساخت سفال اوایل دوره اسلامی در ری کشف شد

 نخستین کوره ساخت سفال در اوایل دوره اسلامی در تپه بهرام مقیم‌آباد ری کشف شد.

تپه بهرام مقیم‌آباد ری با هدف تعیین عرصه و پیشنهاد حریم و مستندسازی مورد کاوش قرار گرفته بود.  یک هکتار از فضای درون محوطه مورد بررسی ژئومغناطیس سنجی قرار گرفت تا درک بهتری از مستندسازی محوطه به دست آید تا به این ترتیب به اهداف مورد اشاره پاسخ داده شود. برخی از گمانه‌های درون محوطه در محل‌های مشخص شده توسط دستگاه ژئومغناطیس سنج ایجاد شد.

در نتیجه این بررسی‌ها سفال‌هایی پیدا شد که نشان از ساخته شدن محوطه در دوره ساسانی شده و در قرون اولیه اسلامی مورد استفاده مجدد قرار گرفته، همچنین این مورد از برش بخش‌هایی از حصار دوم و استفاده از آن به‌عنوان کوره ساخت سفال مفروض است.

ار لایه‌های پایینی این محوطه اطلاعاتی در دسترس قرار نگرفت و دلیل آن هم سطح آب در درون محوطه بالا و رطوبت انباشت‌های زیرین زیاد بود.

تنوعی از مواد فرهنگی از قرون اولیه اسلامی و آل بویه در لایه‌های بالایی که کاوش‌های باستان‌شناسی محوطه اغلب در این لایه‌ها متمرکز بود، یافت شد.

قطعات سفال ساده، لعاب‌های تک رنگ، لعاب پاشبده و اسگرافیاتو، در کنار قطعات ظروف شیشه‌ای، قطعات اشیاء مفرغی و آهنی و دکمه‌های تزئینی استخوانی حاکی از پررونق بودن محوطه در سده‌های نخست دوره اسلامی است.

از مهم‌ترین کشفیات باستان‌شناسی این فصل از کاوش، کشف یک کوره ساخت سفال متعلق قرون اولیه اسلامی در ری است که اولین کوره سفالگری یافت شده از قرون اولیه اسلامی در منطقه ری محسوب می‌شود.

با کاوش گسترده در این بخش از محوطه باید اطلاعات مهم‌تری از سنت تولید سفال در قرون اولیه اسلامی در ری به دست آید.

در کنار مواد فرهنگی شاخص یافت شده از محوطه، بخش دیگری از اهمیت تپه بهرام به ساختار منحصربه‌فرد معماری این محوطه بازمی گردد.

این محوطه از سه حصار تودرتو ساخته شده که حصار بیرونی و حصار میانی آن دارای برج‌های نگهبانی است، این‌گونه ساختار نشان می‌دهد که این محوطه بالقوه یک اقامتگاه اعیانی بوده است. همچنین فراوانی قطعات ظروف شیشه‌ای و اشیاء تزئینی استخوانی در باروی مرکزی گواه دیگری بر اثبات اعیانی بودن این محوطه در سده‌های نخست دوره اسلامی و چه بسا پیش از اسلام است.

انتظار می‌رود با کاوش گسترده در باروی مرکزی محوطه و برجستگی های واقع در فضای درون باروی بیرونی اطلاعات حائز اهمیتی از محوطه در سده های نخست دوره اسلامی و احتمالا دوره ساسانی به دست آید.

اهمیت و جایگاه ری در سده‌های تاریخ ایران با کاوش گسترده این محوطه مهم دوره تاریخی-اسلامی بیشتر آشکار می‌شود.

مطالب مرتبط:

    دیدگاه