ویتنام با گسترش هتل ها، صنعت گردشگری خود را رونق می‌بخشد

بهاره غنچه
سه شنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۵
ویتنام با گسترش هتل ها، صنعت گردشگری خود را رونق می‌بخشد

کسب و کار هتل‌ها در ویتنام رو به رشد است. هتل‌ها درصدد گسترش و توسعه در مناطق مهم گردشگری ویتنام هستند.

هتل‌های بین‌المللی و زنجیره‌ای ویتنام از شهرهای اصلی همچون هوشی‌مین و هانوی در حال توسعه و گسترش به سوی شهرهای دیگری چون دانانگ، فو کوک، نوآ ترانگ و ساپا هستند.

مشاور توسعه گروه بین‌المللی هتل‌های ویتنام، لی هوانگ وو، معتقد است که شهرهای دانانگ و نوآ ترانگ از شهرهای کلیدی برای گسترش و توسعه گردشگری هستند.

اونگ معاون هتل‌های پان پسیفیک (Pan Pacific) گفت:

شهرهای هوشی‌مین و هانوی دو قطب مهم گردشگری برای این هتل‌ها به شمار می‌روند و در حال حاضر در حال توسعه این هتل‌ها در دو شهر دانانگ و فو کوک هستیم. این مناطق از ناحیه‌های مهم آینده برای رشد و توسعه صنعت گردشگری هستند. این هتل‌ها فقط محدود به این شهرها نخواهد بود و هدف ما ساخت هتل آپارتمان‌ها در مناطق مختلف نیز است. توسعه این هتل‌ها در ۳ تا ۵ سال آینده دوبرابر خواهد شد.

از دیگر مناطق کلیدی ویتنام، منطقه خوترانگ است که اولین منطقه گردشگری (Club Med) ویتناماین کشور در آن قرار دارد و به زودی با انبوه گردشگران مواجه خواهد شد. مدیران هتل‌ها به این مناطق ویژه و مهم گردشگری توجه بسیار می‌کنند. در حال حاضر صنعت گردشگری ویتنام با هتل‌ها رو به گسترش است و این هتل‌ها نقش کلیدی را در گردشگری بین‌المللی ویتنام ایفا می‌کنند. فعالان صنعت گردشگری ویتنام در ایفای تغییرات چشمگیری همچون زیرساخت‌ها و خدمات استاندارد تاثیرگذار خواهند بود.

مطالب مرتبط:

    برچسب‌ها ویتنام

    دیدگاه