تداوم برگزاری جشنواره بين المللی غذای اكو در زنجان با حمايت سازمان اكو

تداوم برگزاری جشنواره بين المللی غذای اكو در زنجان با حمايت سازمان اكو

فرناز رهبران رنجبر
| دوشنبه, ۳ اردیبهشت ۹۷ ساعت ۱۸:۰۵

حمايت سازمان اكو از تداوم برگزاری جشنواره بين‌المللی غذای اكو در زنجان به تصویب رسیده است.

يحيی رحمتی، مديركل ميراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان، امروز ۳ ارديبهشت گفت:

در بيست‌و‌سومين نشست وزاری امور خارجه اكو كه در دوشنبه پايتخت تاجيكستان در ۲۸ فروردين‌ماه برگزار شد، حمايت سازمان اكو از تداوم برگزاری جشنواره بين‌المللی غذای اكو در زنجان مصوب شد.

او اضافه کرد:

در يكی از مفاد اين بيانيه به حمايت از ابتكارات و برنامه‌های دبيرخانه و كشورهای عضو اكو در زمينه احيای پتانسيل گردشگری جاده ابريشم تاكيد شده است.

وی افزود:

در اين مصوبه با اشاره به جشنواره بين‌المللی غذای اكو-جاده ابريشم در زنجان بر تداوم برگزاری اين جشنواره در اين شهر تاكيد شد و از آن به‌عنوان يك رويداد موفق گردشگری ياد شد.

عکس کاور: علی اسد اللهی سوته

دیدگاه  

    تبلیغات