۲۹ اثر گلستان، در راه ثبت ملی

۲۹ اثر گلستان، در راه ثبت ملی

فرناز رهبران رنجبر
| دوشنبه, ۳ اردیبهشت ۹۷ ساعت ۱۷:۳۰

۲۹ اثر ارزشمند تاریخی فرهنگی استان گلستان در مسیر ثبت ملی قرار گرفت.

ابراهیم کریمی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان گلستان امروز ۳ اردیبهشت گفت:

اولین جلسه شورای ثبت آثار و تعیین حریم اداره‌کل میراث‌فرهنگی ۱ اردیبهشت برگزار شد و طی این جلسه تعداد ۱۴ اثر غیرمنقول شامل ۹ اثر غیرمنقول (بناهای تاریخی، مسکونی، پل، محراب و...) و همچنین چهار میراث ناملموس شامل (فن و مهارت‌ها، دانش‌ها، مفاخر میراث‌فرهنگی) و ۱۵ اثر منقول شامل (اشیای شاخص کاوش‌های باستان‌شناختی جلگه گرگان توسط کارشناسان دفتر ثبت آثار تهیه و مورد تصویب قرار گرفت.

او در پایان گفت:

این پرونده‌ها به سازمان مرکزی ارسال و در زمان مقرر و طی تشریفات قانونی در جلسه شورای ثبت عالی ثبت سازمان مرکزی توسط کارشناسان این اداره‌کل مطرح و مورد دفاع قرار می‌گیرد و در صورت جلب نظر داوران و کارشناسان شورای ثبت کشور، این ۲۹ اثر ارزشمند در فهرست آثار ملی به ثبت خواهد رسید.

دیدگاه  

    تبلیغات