راهنمای تحصیل در اوکراین

سعیده خلیلی‌صفا
سعیده خلیلی‌صفا سه شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
راهنمای تحصیل در اوکراین

اعتبار علمی و تدریس به زبان انگلیسی باعث شده است تا دانشگاه‌های اوکراین، دانشجویان خارجی را برای ادامه تحصیل جذب کنند.

اوکراین پس از روسیه بزرگ‌ترین کشور بلوک شرق محسوب می‌شود و دانشگاه‌های آن از نظر علمی دارای اعتبار خاصی در سطح اروپا و جهان هستند. تحصیل در این کشور از نظر علمی و انتفاعی در سطح قابل‌قبولی قرار دارد و و برای آموزش از زبان‌های روسی، اوکراینی، انگلیسی و فرانسوی (رشته‌های پزشکی) استفاده می‌شود.

همچنین، شش نوع موسسه آموزش عالی در میان دانشگاه‌های اوکراین وجود دارد که هرکدام از آن‌ها یک سطح مشخص از اعتبار را اعطا می‌کنند. درمجموع، جایگاه علمی دانشگاه‌ها، هزینه تحصیل نسبتا مقرون به‌صرفه و تدریس به زبان انگلیسی اوکراین را به مقصدی مناسب برای علاقه‌مندان به تحصیل در خارج تبدیل کرده است.

چگونگی نظام آموزشی و مدت هر مقطع تحصیلی

تحصيلات‌ پيش‌ از دانشگاه‌

دوره آموزش ابتدايی در کشور اوکراین ۹ سال به طول می‌انجامد. دانش‌آموزان سپس می‌توانند در دبيرستان‌های متوسطه به‌مدت سه سال تحصيلات خود را ادامه دهند و ديپلم دبيرستان دريافت نمايند يا در مدارس حرفه‌ای يا مؤسسات آموزشی غير دانشگاهی به‌مدت سه سال ادامه تحصيل داده، ديپلم دريافت کنند. دانش‌آموختگان دبيرستان‌های متوسطه مجاز به ادامه تحصيل در مؤسسات آموزش عالی می‌شوند.

راهنمای تحصیل در اوکراین

تحصيلات‌ دانشگاهی

آموزش عالی در کشور اوکراین تحت نظارت وزارت آموزش و علوم قرار دارند. در کشور اوکراین سه سطح آموزش عالی وجود دارد:

  • دوره کارشناسی؛
  • دوره کارشناسی ارشد و ديپلم تخصصی؛
  • دوره نامزد علوم برابر با دوره Ph.D.

راهنمای تحصیل در اوکراین

دوره‌های تحصيلی

۱. Bakalavr) Bachelor): شامل حداقل چهار سال تحصيل در مؤسسات آموزش عالی.

۲. Magistr (Master), Specialist Diploma: مدرک Magistr شامل یک تا دو سال تحصيل پس از دوره Bakalavr و دفاع از پايان‌نامه و گذراندن امتحانات نهايی است. مدرک Specialist Diploma به دو طريق ارائه می‌شود؛ حداقل يک سال تحصيل پس از دوره Bakalavr يا پنج تا ۶ سال تحصيل پيوسته پس از ديپلم دبيرستان. مدرک Specialist Diploma نشان‌دهنده‌ی يک تخصص حرفه‌ای است و دارندگان اين مدرک مجاز به فعاليت در مشاغل تخصصی و ادامه تحصيل در دوره دکتری می‌شوند. اين مدرک پس از اتمام تحصيلات، دفاع از پايان‌نامه و گذراندن امتحانات نهايی به دانش‌آموختگان ارائه می‌شود.

۳. (Kandidat Nauk (Ph.D: شامل حداقل سه سال تحصيل با داشتن مدرک Specialist Diploma يا Magistr) Master) است. دانشجويان در اين دوره با روش‌های مختلف تحقيق و آموزش آشنا می‌شوند و در برخی دروس رشته مربوط امتحان می‌دهند. پس از تهيه رساله دکتری و دفاع از آن، مدرک Kandidat Nauk به دانش‌آموختگان ارائه می‌شود.

راهنمای تحصیل در اوکراین

نحوه‌ ارزشيابی مدارک تحصيلی صادره از دانشگاه‌های گروه یک‌

  • مدرک Bakalavr) Bachelor) با حداقل چهار سال تحصيل در دانشگاه‌های معتبر به شرط دارا بودن ديپلم ۱۲ ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهی با معدل کتبی حداقل ۱۴ در رشته مرتبط با رشته تحصیلی مقطع بالاتر، «کارشناسی» ارزشيابی می‌شود. در صورت عدم رعایت هر یک از شروط معدل و مرتبط بودن رشته‌های تحصیلی، ارزشیابی مدارک نظیر دانشگاه‌های گروه دو خواهد بود.
  • مدرک Magistr با حداقل یک تا دو سال تحصيل به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با معدل حداقل ۱۴ در رشته مرتبط با گروه آموزشی مقطع بالاتر، «کارشناسی ارشد» ارزشيابی می‌شود. در صورت عدم رعایت هر یک از شروط معدل و مرتبط بودن رشته‌های تحصیلی، ارزشیابی مدارک نظیر دانشگاه‌های گروه دو خواهد بود.
  • مدارک Specialist Diploma با حداقل پنج تا ۶ سال تحصيل پيوسته به شرط دارا بودن ديپلم ۱۲ ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهی یا یک تا دو سال تحصیل به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی است، در صورت موفقيت «کارشناسی ارشد» ارزشيابی می‌شود.
  • مدرک Kandidat Nauk با حداقل سه سال تحصيل در دانشگاه‌های معتبر به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد معتبر با معدل حداقل ۱۵ در رشته مرتبط با گروه آموزشی مقطع بالاتر و ارائه دو مقاله علمی از رساله دکتری در نشريات علمی - پژوهشی معتبر «دکتری» ارزشيابی می‌شود. در صورت عدم رعایت هر یک از شروط معدل و مرتبط بودن رشته‌های تحصیلی، ارزشیابی مدارک نظیر دانشگاه‌های گروه دو خواهد بود.

راهنمای تحصیل در اوکراین

نحوه‌ ارزشيابی مدارک تحصيلی صادره از دانشگاه‌های گروه دو‌

  • مدارک Bakalavr صادره‌ از دانشگاه‌های معرفی شده، با حداقل‌ چهار سال‌ تحصيل‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ ۱۲ ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهی، پس‌ از بررسی علمی که‌ شامل‌ آزمون‌ کتبی است و همچنين، پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصيل در کشور خارجی (شامل قابليت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان رسمی تحصيل یا زبان رسمی کشور محل تحصيل)، در صورت‌ موفقيت‌ «کارشناسی» ارزشيابی می‌شوند.
  • مدارک Magister/Specialist Diploma صادره‌ از دانشگاه‌های معرفی شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌های تحصيلی قبل‌ از دانشگاه‌ و محتوای دروس‌ دانشگاهی، با حداقل‌ پنج‌ سال‌ تحصيل‌ و به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ ۱۲ ساله دبيرستان يا پيش‌دانشگاهی، یا با دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با حداقل یک تا دو سال تحصیل، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی است؛ همچنين، پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصيل در کشور خارجی (شامل قابليت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان پايان‌نامه یا زبان رسمی کشور محل تحصيل)، در صورت موفقیت «کارشناسی ارشد» ارزشيابی می‌شوند.

در صورتی که مدارک مقاطع Bakalavr و Magister (یا Specialist Diploma) از دانشگاه‌های این حوزه جداگانه ارائه شود، اخذ آزمون از هر مقطع به‌طور مستقل الزامی است. در مورد مدارک کارشناسی ارشد پيوسته نيز اخذ آزمون از هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد الزامی است. همچنين، چنانچه متقاضی با ارائه تقاضای کتبی، خواستار ارزشيابی مدرک Magister (یا Specialist Diploma) خود به ماخذ «کارشناسی» باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد. در چنين حالتی، متقاضی نمی‌تواند بعداً تقاضايی برای بررسی مدارک خود در سطح کارشناسی ارشد ارائه کند.

راهنمای تحصیل در اوکراین

  • مدارک (Ph.D (Kandidat Nauk که شروع تحصيل دوره مربوط به آن‌ها بعد از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد، مشروط به انتشار حداقل دو مقاله کامل (Full Paper) در نشريات معتبر علمی ـ ‌پژوهشی، منتشره در کشورهای غير از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسيای ميانه که حداقل يکی از آن‌ها دارای نمايه (Index) بين المللی باشد و همچنين پس از احراز تسلط متقاضی ارزشيابی مدارک تحصيلی خارجی به زبان تحصيل در کشور خارجی (شامل قابليت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان رساله یا زبان رسمی کشور محل تحصيل)، با رعايت ساير ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشيابی است. ضمناً رساله دکتری بايد توسط شخص متقاضی (نه از طريق مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.

راهنمای تحصیل در اوکراین

زبان مراکز آموزشی و دانشگاهی

بسیاری از دانشگاه های اوکراین از سال ۲۰۱۰ به بعد اغلب رشته‌ها را به زبان انگلیسی ارائه می‌کنند. فقط در رشته‌هایی مانند هنر دروس به زبان انگلیسی ارائه نمی‌شوند. در رشته‌های پزشکی نیز پزشکی عمومی، دندانپزشکی و داروسازی و دیگر رشته‌ها به انگلیسی ارائه می‌شوند. در کارشناسی ارشد و دکتری فقط ۲۰ درصد از رشته‌ها به این زبان ارائه می‌شوند. نکته قابل‌توجه اینکه شهریه رشته‌هایی که به زبان انگلیسی ارائه می‌شوند بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار گران‌تر است.

شهریه دانشگاه‌های اوکراین

شهریه دانشگاه‌های اوکراین سالانه برای رشته مهندسی، علوم و رشته‌های مدیریت بین ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ دلار در هر سال و بریا تحصیل در رشته‌های پزشکی بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار است. برای ورود به دانشگاه‌های اوکراین دانشجویان باید دوره پیش دانشگاهی مخصوص اوکراین به نام «پاتفک» را بگذرانند و سپس وارد دانشگاه شوند. هزینه دوره پاتفک در دانشگاه‌های مختلف متفاوت است.

راهنمای تحصیل در اوکراین

هزینه زندگی در اوکراین

تقریبا در تمایم دانشگاه‌های اوکراین خوایگاه برای دانشجویان خارجی وجود دارد و هزينه خوابگاه دانشجویی ماهیانه ۴۰ تا ۱۵۰ دلار در ماه متغیر است. هزینه اجاره يک سوئيت دانشجوئی ۳۰ تا ۷۰ متری با امکانات رفاهی و مبله دانشجوئی بسته به امکانات و فاصله با دانشگاه و موقعيت در شهر ماهيانه ۳۰۰ تا ۸۰۰ دلار است. شارژ ماهيانه شامل هزينه آب و برق و گاز و وسايل گرمائی و نظافت عمومی ساختمان (به‌جز تلفن و اینترنت) است که بستگی به مساحت هر آپارتمان دارد و در تابستان ۲۰ تا ۴۰ دلار و در زمستان ۳۰ تا ۵۰ دلار است.

بهترین دانشگاه‌های اوکراین

نام دانشگاهرنکینگ جهانی بر اساس فهرست وب‌سایت topuniversities
V. N. Karazin Kharkiv National University۴۰۱-۴۱۰
Taras Shevchenko National University of Kyiv۴۱۱-۴۲۰
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"۵۰۱-۵۵۰
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"۷۰۱-۷۵۰
Sumy State University۸۰۱-۱۰۰۰
Vasyl` Stus Donetsk National University۸۰۱-۱۰۰۰

بورسیه دانشگاه‌‌های اوکراین

بورسیه تحصیلی اوکراین نیز مانند سایر کشورهای جهان دارای شرایط و ضوابط خاصی است. در این رابطه، نخستین شرط لازم برای درخواست بورسیه دریافت ویزای تحصیلی است. دانشجوهایی که از اتباع کشورهای گرجستان، روسیه، آذربایجان، ارمنستان و ازبکستان هستند، به‌راحتی می‌توانند به خاک اوکراین تردد کنند. همچنین، دانشجویانی که از شهروندان کشورهای اروپای متحده، ژاپن، مقدونیه، ایسلند و آمریکا هستند، برای دریافت ویزا محدودیت زمانی ندارند؛ ولی دانشجویان سایر کشورها برای دریافت بورسیه دانشگاه‌‌های اوکراین به ویزای تحصیلی نیاز دارند.

تحصیل در دوره کارشناسی دانشگاه‌های اوکراین تقریبا مشابه شرایط تحصیل این دوره در ایران است. برای گرفتن بورسیه در دوره کارشناسی متقاضیان باید داری مدرک پیش‌دانشگاهی و گواهی سلامت باشند. در دروه کارشناسی ارشد دانشجویانی که دارای سوابق علمی مناسب باشند می‌توانند بورسیه تحصیلی اوکراین را دریافت کنند. مقطع دکتری تخصصی‌ترین مقطع تحصیلی محسوب می‌شود و گزینش دانشجویان متقاضی این دوره با دقت بیشتری انجام می‌شود. ازاین‌رو، سفارت اوکراین در ایران در طول سال تمامی مدارک دانشجویان متقاضی را دریافت و در صورت تائید توسط دانشگاه مقصد، متقاضی را بورسیه می‌کند. (بورسیه‌های تحصیلی دانشگاه‌های اوکراین در سال تحصیلی ۲۰۱۹-۲۰۱۸)

راهنمای تحصیل در اوکراین

شرایط سنی تحصیل در اوکراین

تحصیل در کشور اوکراین محدودیت سنی ندارد و متقتضیان در هر رده سنی برای تحصیلات دانشگاهی می‌توانند اقدام کنند.

بیمه تحصیلی و درمانی دانشجو در اوکراین

بیمه درمانی دانشجویی در اوکراین برای تمامی دانشجویان اجباری بوده و سالانه ۷۰ تا ۱۰۰ دلار هزینه دارد. این بیمه شامل بیماریهای سرپایی مانند سرماخوردگی ، دارو و دندانپزشکی نمی‌شود.

تعطیلات پایان سال تحصیلی دانشگاه‌های اوکراین

زمان شروع ترم تحصیلی در دانشگاه‌های اوکراین در ماه‌های سپتامبر و ژانویه است.

راهنمای تحصیل در اوکراین

آب و هوای اوکراین

اوکراین دارای آب و هوای قاره‌ای با زمستان‌های سرد و تابستان‌های گرم است و با حرکت به‌سمت جنوب و شرق گرم‌تر می‌شود. ناحیه جنوبی که مشرف به دریای سیاه است، دارای آب و هوای ملایم‌تری در فصل زمستان با بارش کمتر است و آب و هوای مدیترانه‌ای به‌جز در ساحل جنوبی شبه‌جزیره کریمه دیده نمی‌شود.

ویزا و کار دانشجویی در اوکراین

دانشجویان خارجی برای تحصیل در اوکراین به دعوتنامه‌ای نیاز دارند که پذیرش آن‌ها در دانشگاه مورد نظرشان را تایید می‌کند. متقاضیان برای دریافت دعوتنامه مذکور باید کپی گذرنامه، کپی مدرک آخرین مقطع تحصیلی و فرم تکمیل شده درخواست دعوتنامه را به مؤسسه مربوطه یا دانشگاه ارائه دهند. رسیدگی به این درخواست عموماً بین ۱۰ تا ۱۵ روز کاری زمان خواهد برد.

این دعوتنامه یک مدرک رسمی است که از آن تحت عنوان مدرک تضمین ویزا یا دعوت رسمی یاد می‌شود. ممکن است لازم باشد وزارت آموزش و علوم و ورزش و جوانان اوکراین نیز آن را تایید کند. وزارت امور خارجه این کشور نیز به آن رسیدگی می‌کند و سفارت اوکراین نیز پیش از آنکه ویزای تحصیلی اوکراین را به متقاضی بدهد به آن نیاز خواهد داشت. دعوتنامه مذکور به‌مدت ۹۰ تا ۱۸۰ روز از تاریخ صدور اعتبار دارد. پس از دریافت این دعوت‌‌نامه لازم است تا متقاضی این برگه را به‌همراه سایر مدارک مانند فرم درخواست ویزا، گذرنامه، شناسنامه، مدارک تحصیلی، گواهی سلامت و... برای صدور ویزای تحصیلی به سفارت اوکراین ارائه کند.

راهنمای تحصیل در اوکراین

شرایط کار دانشجویی

تمام دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در تمام دوره‌های و رشته‌های تحصیلی در اوکراین اجازه کار دانشجویی به‌صورت ۲۰ ساعت در هفته دارند. البته دانشجویان در آخر هفته، تعطیلات ژانویه و تابستا‌ن‌ها که دانشگاه ها تعطیل هستند اجازه کار تمام وقت را خواهند داشت. دانشجویان کارشناسی بابت هر ساعت کار دانشجویی مبلغی بین هفت تا ۱۰ دلار و کارشناسی ارشد و دکتری بین هشت تا ۱۰ دلار دریافت می‌کنند.

مطالب مرتبط:

دیدگاه