جاذبه گردشگری بنای تاریخی بورس (ساختمان بورسن)

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Slotsholmsgade 8, Copenhagen 5700, Denmark

mail

banquet@danskerhverv.dk


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی