جاذبه گردشگری کاخ آمالین برگ

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Amalienborg Slotsplads 5, 1257 København K, Denmark

mail

amalienborg@kosa.dk


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت