اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Gl. Hovedvagt, Kastellet 1, 2100 København, Denmark

mail

fko@mil.dk


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی
راهنمای سفر به