جاذبه گردشگری قنات پاراو کوخرد

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

ایران، استان هرمزگان، بستک، بخش کوخرد


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت