جاذبه گردشگری موزه ارتباطات

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

ایران، تهران، تهران، خیابان امام خمینی، سردرباغ ملی، كوچه پست

mail

museuminfo@ict.gov.ir


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی