جاذبه گردشگری کمپ کویری هفت سنگ

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

ایران، استان یزد، یزد، دروازه قرآن، کیلومتر ۱۲ بلوارنصر


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: یک روز کامل

directions مسیر یابی