جاذبه گردشگری موزه ارتش تولدو

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Cuesta de Carlos V, 2, 45001 Toledo Spain

mail

museje@et.mde.es


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی