جاذبه گردشگری اسپای بوتا بوتا

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Old Port of Montreal Corner McGill and de la Commune West, Montreal, Quebec QC H2Y 3H8 Canada


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی