جاذبه گردشگری آرامگاه یوسیپ بروز تیتو (خانه گل ها)

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Mihaila Mike Jankovica 6 Museum of Yugoslavia, Belgrade 11000 Serbia

mail

info@mij.rs


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی