جاذبه گردشگری موزه نظامی بلگراد

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Kalemegdan, Belgrade Serbia

mail

vojnimuzej@mod.gov.rs


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی