جاذبه گردشگری خیابان خرید یاناکا گینزا

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Yanaka, Yanaka, Taito 110-0001 Tokyo Prefecture


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی