جاذبه گردشگری مرکز باستان شناسی ملیحه

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Maliha Rd, Sharjah, United Arab Emirates

mail

mleihamanagement@discovermleiha.ae


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی