جاذبه گردشگری آبشار کراویچ (آبشار کراویتسه)

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Neretva valley, Studenci 88300, Bosnia and Herzegovina

mail

parkovi.ljubuski@gmail.com


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی