اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

1-1 Furugome, Narita, Chiba 282-0004, Japan


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی