جاذبه گردشگری نمایش بال های زمان

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

50 Beach View, Singapore 098604

mail

guestrelations@onefabergroup.com


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی