اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

2 Conservatory Dr, Singapore 117377

mail

nhmvisit@nus.edu.sg


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی